Wskaźnik jakości usług

Wskaźniki jakości usługi dostępu do Internetu.
Dotyczą 96% ogółu Abonentów, liczone jako średnia miesięczna (za ostatnich 6 miesięcy).

Średni czas oczekiwania na podłączenie i aktywację: 48 godzin roboczych
Roczna dostępność łącza internetowego (SLA): 99,8 %
Średni czas reakcji na zgłoszenie awarii: 15 minut
Średni czas oczekiwania na usunięcie awarii: 4 godziny
Średnia, miesięczna ilość zgłoszeń serwisowych: 12
Poziom reklamacji usług: 0
Poziom Reklamacji faktur: 0
Średnia miesięczna liczba awarii po stronie operatora na 100 zakończeń: 0,8
Średnia miesięczna liczba awarii po stronie abonenta na 100 zakończeń: 4,3

Wskaźnik poprawności faktur 99 %