Internet

O usłudze


Oferujemy przewodowe i bezprzewodowe łącza internetowe o przepustowości od 18 Mbps do 1000 Mbps. Nie limitujemy i nie blokujemy żadnego rodzaju ruchu, pasmo może być w sposób dowolny wykorzystywane przez użytkownika.

W godzinach nocnych (tj. od godziny 23.00 do 9.00)  na łączach bezprzewodowych wszystkie limity prędkościowe są wyłączane.

Nie limitujemy ilości danych jakie użytkownik może wysłać/odebrać w sieci, nie obniżamy prędkości ze względu na ilość przesłanych danych.

Standardowo każdy użytkownik otrzymuje od nas jeden publiczny adres IP. Adres może być wykorzystywany do podzielenia Internetu na kilka stanowisk w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Nie limitujemy ilości adresów jakie użytkownik wykorzystuje w sieci lokalnej należy jednak pamiętać, że pasmo współdzielone jest wtedy przez wszystkie urządzenia znajdujące się za ruterem dokonującym podziału sygnału internetowego.

Dodatkowe korzyści


W ramach abonamentu nasi użytkownicy bezprzewodowych łącz internetowych otrzymują szereg dodatkowych usług:

  • możliwość założenia poczty elektronicznej (skrzynki e-mail) w domenie galas.net.pl (poczta w domenie galas.net.pl jest skanowana pod kątem obecności wirusów i spamu)
  • dostęp do poczty za pomocą programów pocztowych i strony www po szyfrowanych połączeniach
  • publiczny (rutowalny) adres IP
  • dostęp do Internetu tylko w określonych godzinach
  • dostęp tylko do wybranych usług (np. tylko www i poczta)
  • możliwość założenia własnej strony internetowej w domenie galas.net.pl
  • możliwość delegacji domeny na nasze serwery (koszty związane z założeniem i utrzymaniem delegacji u dostawcy wyższego stopnia ponosi użytkownik)

Jak zamówić podłączenie


Aby uzyskać dostęp do sieci internetowej galas-net należy skontaktować się z nami telefonicznie lub osobiście w naszej siedzibie na ul. Mickiewicza 14 w Tuchowie. Jeśli lokalizacja punktu przyłączeniowego znajduje się w zasięgu naszej sieci umówimy się na wizytę w celu sprawdzenie jakości sygnału na miejscu i przeprowadzenie testów połączenia. Wstępnie możliwości techniczne podłączenia można sprawdzić w oparciu o miejsce instalacji ale zawsze wymagane jest sprawdzenie siły sygnału radiowego na miejscu u klienta. Koszt przyłącza uzależniony jest od sposobu podłączenia do sieci.

Za przyłącze możesz nam zapłacić w ratach! Raty doliczane są do abonamentu.