Internet i Telefonia

O usłudze


Oferujemy przewodowe i bezprzewodowe łącza internetowe o przepustowości od 8Mbps do 100Mbps. Nie limitujemy i nie blokujemy żadnego rodzaju ruchu, pasmo może być w sposób dowolny wykorzystywane przez użytkownika.

W godzinach nocnych (tj. od godziny 23.00 do 9.00) wszystkie limity prędkościowe są wyłączane.

Nie limitujemy ilości danych jakie użytkownik może wysłać/odebrać w sieci, nie obniżamy prędkości ze względu na ilość przesłanych danych.

Standardowo każdy użytkownik otrzymuje od nas jeden publiczny adres IP. Adres może być wykorzystywany do podzielenia internetu na kilka stanowisk w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Nie limitujemy ilości adresów jakie użytkownik wykorzystuje w sieci lokalnej należy jednak pamiętać, że pasmo współdzielone jest wtedy przez wszystkie urządzenia znajdujące się za ruterem dokonującym podziału sygnału internetowego.

Dodatkowe korzyści


W ramach abonamentu nasi użytkownicy bezprzewodowych łącz internetowych otrzymują szereg dodatkowych usług:

  • możliwość założenia poczty elektronicznej (skrzynki e-mail) w domenie galas.net.pl (poczta w domenie galas.net.pl jest skanowana pod kątem obecności wirusów i spamu)
  • dostęp do poczty za pomocą programów pocztowych i strony www po szyfrowanych połączeniach
  • publiczny (rutowalny) adres IP
  • dostęp do internetu tylko w określonych godzinach
  • dostęp tylko do wybranych usług (np. tylko www i poczta)
  • możliwość założenia własnej strony internetowej w domenie galas.net.pl
  • możliwość delegacji domeny na nasze serwery (koszty związane z założeniem i utrzymaniem delegacji u dostawcy wyższego stopnia ponosi użytkownik)

Jak zamówić podłączenie


Aby uzyskać dostęp do sieci internetowej galas-net należy skontaktować się z nami telefonicznie lub osobiście w naszej siedzibie na ul. Mickiewicza w Tuchowie. Jeśli lokalizacja punktu przyłączeniowego znajduje się w zasięgu naszej sieci umówimy się na wizytę w celu sprawdzenie jakości sygnału radiowego na miejscu i przeprowadzenie testów połączenia. Wstępnie możliwości techniczne podłączenia można sprawdzić w oparciu o miejsce instalacji ale zawsze wymagane jest sprawdzenie siły sygnału radiowego na miejscu u klienta. Koszt przyłącza uzależniony jest od sposobu podłączenia do sieci. W najprostszej sytuacji wystarczający jest montaż bezprzewodowej karty sieciowej w komputerze klienta, instalacja anteny i połączenie jej z komputerem kablem o długości uzależnionej od warunków na miejscu (z reguły kabel o długości od 3 do 7 metrów jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym). Jeśli warunki lokalowe nie pozwalają na bezpośrednie podłączenie karty sieciowej do anteny (np. z powodu zbyt dużej długości kabla) stosujemy rozwiązanie w którym antena podłączona jest do urządzenia access point kablem o długości jak najmniejszej możliwej do uzyskania (minimalizowanie strat na kablu), komputer zaś podłączony jest do access pointa za pomocą standardowej karty sieciowej i kabla skrętkowego. W przypadku gdy klient chce podpiąć więcej niż jeden komputer również stosujemy zamiast karty sieciowej urządzenia typu access point lub ruter, komputery zaś podłączone są do access pointa poprzez switcha z wykorzystaniem standardowych kart sieciowych i kabla skrętkowego.

Za przyłącze możesz nam zapłacić w ratach! Raty doliczane są do abonamentu.