Certyfikat SSL

Instalacja certyfikatu SSL w systemie Windows


W pierwszej kolejności należy pobrać plik z zapisanym certyfikatem.
Pobierz certyfikat SSL.

Po pojawieniu się okienka wybieramy „Otwórz”. Uruchomiony zostanie w ten sposób kreator instalacji certyfikatu. Należy wybrać „Zainstaluj certyfikat”:

cert_1

Następnie wybieramy „Dalej”:

cert_2

Przy wyborze magazynu poprzez „Przeglądaj” wskazujemy „Zaufane główne urzędy certyfikacji”:

cert_3

Na następnej planszy wybieramy „Zakończ”:

cert_4

Na koniec należy zaakceptować ostrzeżenie o zabezpieczeniach co kończy procedurę instalacji certyfikatu:

cert_5