Cennik

Na życzenie klienta przydzielamy bezpłatnie publiczny adres IP

Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał możliwości podłączenia nowy Użytkowników lub świadczenia usługi objętej niniejszą Promocją. Promocja ważna do odwołania.

”Cennik” Firmy Piotr Galas”
(nie dotyczy promocji)

1. Opłata za aktywację usługi dostępu do sieci Internet – 99,00 zł
2. Miesięczna opłata abonamentowa za usługę dostępu do sieci Internet:

Download 8 Mb/s Upload 8 Mb/s – 55.00 zł brutto

Download 10 Mb/s Upload 10 Mb/s – 65.00 zł brutto

Download 15 Mb/s Upload 15 Mb/s – 75.00 zł brutto

3. Ponowne włączenie usługi po uprzednim wyłączeniu z powodu opóźnienia w regulowania opłat – 35.00 zł
4. Zmiana miejsca instalacji – 75.00 zł
5. Udostępnienie usługi poza lokal: 500.00 zł za każde podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego połączenia.
6. Opłata za brak zwrotu sprzętu stanowiącego własność Operatora – 400.00 zł.
7. Zmiana planu taryfowego na wyższy 0.00 zł.
8. Wykonanie instalacji przyłącza – według kosztorysu.

Inne usług:

1. Dojazd do Klienta – 1.00 zł za 1 kilometr.
2. Konfiguracja protokołów sieciowych – 10,00 zł
3. Instalacja sterownika karty sieciowej – 5,00 zł
4. Konfiguracja programu pocztowego – 10,00 zł
5. Diagnostyka funkcjonowania łącza – 10,00 zł
6. Reinstalacja systemu Windows – 70,00 zł

Opłata abonamentowa jest płatna z góry za każdy okres rozliczeniowy świadczenia Usługi.